Archiwa kategorii: Więź

Kaszubi: reanimacja trupa?

Trwa właśnie kolejny Spis Powszechny (oczywiście „Narodowy” – w mentalności rządzących Rzeczpospolitą, nadal istnieje w niej tylko jeden naród). Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, mocno uwikłane w sieć różnorakich zależności politycznych, nie potrafi lub nie chce wypracować twardego stanowiska w kwestii spisu. Jestem pewien, że różnorakie „zalecenia” i „wskazówki” dotyczące deklarowania jeżyka kaszubskiego lub „kaszubskości” nie będą miały tej siły rażenia, jaką miałoby wezwanie do tego, aby Kaszubi deklarowali narodowość kaszubską. Jeszcze za wcześnie by oceniać bilans zysków i strat, wydaje się jednak, że RAŚ wybrał drogę, która w perspektywie dziesięcioleci doprowadzi do tego, że Ślązacy staną się tym kim chcą być – narodem. Kaszubów zaś nie będzie – przynajmniej na papierze…

Wyciągnąłem z szuflady tekst, który ukazał się w kwietniu 2007 r. we „Więzi”. Myślę, że niewiele stracił na aktualności. Czytaj dalej

Reanimacja Kaszubów we „Więzi”

Najnowszy numer miesięcznika „Więź” (4 (582)/2007), ukazujący się pod tytułem przewodnim „A to Polska właśnie” poświęcony jest mniejszościom narodowym, w tym Kaszubom i Ślązakom.

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Czytaj dalej